تخلفات انضباطی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس

برخی از عناوین تخلفات انضباطی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارت است از:

1- عدم ارائه اطلاعات به سازمان

2- تاخیر در ارائه اطلاعات به سازمان

3- دستکاری قیمت

4- معامله متکی بر اطلاعات نهانی

5- عدم رعایت نصاب معاملاتی

6- عدم رعایت دستور العمل کفایت سرمایه

7- ادامه تصدی مدیر با سلب صلاحیت خرفه ای

8- تاخیر در تسویه

9- عدم پرداخت سود مصوب
 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.